Katalogs

Zibens trieciens ir bīstams ne tikai cilvēkam, bet arī pašai ēkai, elektriskajām un elektroniskajām iekārtām, kuras atrodas ēkā. Straujās sprieguma svārstības zibens spēriena gadījumā var nopietni sabojāt elektroniku, kura ir ļoti jūtīga.

Zibensaizsardzība – kas tas ir

Zibens trieciens ir bīstams ne tikai cilvēkam, bet arī pašai ēkai, elektriskajām un elektroniskajām iekārtām, kuras atrodas ēkā. Straujās sprieguma svārstības zibens spēriena gadījumā var nopietni sabojāt elektroniku, kura ir ļoti jūtīga. Iesperot ēkā, zibens bieži kļūst par cēloni ugunsgrēkam. Samazināt negaisa negatīvās sekas palīdz zibensaizsardzības sistēma. Tā ne tikai novērš tiešo zibens triecienu trāpījumu, bet arī stabilizē spriegumu tīklā, tādā veidā aizsargājot mājas elektriskās iekārtas. Ļoti svarīgi projektējot ēku, pievērst uzmanību drošas zibensaizsardzības uzstādīšanai, tāpat nepieciešami kompetenti elektromontāžas darbi.

Zibensaizsardzība – tas ir pasākumu kompleks, kurš padara būvi drošu un pasargā atrodošās tajā mantas un cilvēkus no zibens spēriena sekām.

Kādu bīstamību rada negaiss?

  • Var sabojāt ēku vai atsevišķas tās daļas.
  • Var sabojāt ēkā esošās iekārtas.
  • Var novest pie nāves vai smagām traumām mājā vai citur teritorijā esošos cilvēkus, vai citas dzīvas būtnes.
  • Kas ir – zibensaizsardzība?

Ārējā zibensaizsardzības sistēma veic zibensnovedēja funkciju. Pārtverot zibens triecienu, tā novada un sadala strāvu aizsargzemējumā tādā veidā, lai tā nebūtu bīstama ne cilvēku dzīvībai vai veselībai, ne mantai. Tādā veidā, zibensaizsardzība – ir ēkas drošības nepieciešamais nosacījums.

Zibensaizsardzībai jābūt kompleksai un jāietver sevī:

  • Zibensuztvērējs – zibensaizsardzības galvenais komponents, kurš uzņem uz sevi zibens triecienu. Tas tiek izgatavots no metāla (cinkota vai nerūsējošā tērauda, vara, alumīnija).
  • Zemētājvads – novada zibensstrāvu no zibensuztvērēja līdz zemējuma kontūrai.
  • Zemējuma kontūra – balstkonstrukcija, caur kuru tiek novadīta zibensstrāva un vienmērīgi sadalīta zemē.

Kompānija Spectrum realizē augstas kvalitātes zibensaizsardzību. Mūsu piedāvājumā ir ārējā zibensaizsardzība, kā arī iekārtas, kuras ļauj stabilizēt spriegumu tīklā negaisa laikā. Pirms uzstādīšanas mūsu speciālisti veic objekta apskati, lai noteiktu tā vājās vietas, pārbauda rozetes, vadus, slēdžus, esošo zemējumu. Pēc kvalitatīva audita mēs piedāvāsim optimālu zibensaizsardzību. Tāpat, piedāvājumā ir elektromontāžas darbi un vēl mēs realizējam mūsdienīgas energotaupības apgaismes iekārtas.